Prosto do treści

ŚLEDŹ NAS!

KUP DZIŚ Z BEZPŁATNĄ WYSYŁKĄ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Termin i usługa

PRZEGLĄD
Ta witryna jest obsługiwana przez HEREOUTDEALS. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do HEREOUTDEALS. hero-aid-mall oferuje tę witrynę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej witryny, użytkownikowi, pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody na wszystkie warunki, zasady i uwagi podane tutaj.
By odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując cokolwiek od nas, uczestniczysz w naszej „Usłudze” i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków („Warunki korzystania z usługi”, „Warunki”), w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie oraz /lub dostępne przez hiperłącze. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, sprzedawcami i/lub twórcami treści.

Przed odwiedzeniem naszej witryny należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki korzystania z usługi lub używane. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej Umowy, nie możesz uzyskać dostępu do Witryny ani korzystać z jej usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do bieżącego sklepu również podlegają Warunkom świadczenia usług. Z najnowszą wersją Warunków korzystania z usługi możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest obsługiwany przez Shopify Inc. Zapewniają nam internetową platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty i usługi.

SEKCJA 1 - WARUNKI ZAKUPÓW INTERNETOWYCH
Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki korzystania z usługi , zgadzasz się, że jesteś osobą pełnoletnią w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś osobą pełnoletnią w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na zezwolenie któremukolwiek z niepełnoletnich członków Twojej rodziny na korzystać z tej witryny.
Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, ani podczas korzystania z Usługi nie możesz naruszać żadnych przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
Jesteś zobowiązany do nie przesyłać żadnych robaków, wirusów ani kodu o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

CZĘŚĆ 2 - WARUNKI I WARUNKI
Zastrzegamy sobie prawo do świadczenia usług komuś w dowolnym momencie z dowolnego powodu a następnie odrzucić.
Rozumiesz, że Twoje treści (z wyjątkiem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmują (a) transmisję przez różne sieci; oraz b) zmiany mające na celu spełnienie i dostosowanie do wymagań technicznych przyłączania sieci lub urządzeń. Dane karty kredytowej są zawsze szyfrowane podczas transmisji przez sieci.
Zgadzasz się nie powielać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub żadnego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której usługa jest świadczona, duplikować, kopiować , sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać bez wyraźnej pisemnej zgody od nas.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w żaden inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

CZĘŚĆ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJI
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli jakiekolwiek informacje na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne.Materiał na tej stronie jest przeznaczone wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych i nie należy na nich polegać jako jedynej podstawie do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, kompletnymi lub aktualnymi źródłami informacji. Użytkownik polega na materiałach z tej witryny na własne ryzyko.
Ta witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i mają wyłącznie charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.

CZĘŚĆ 4 - ZMIANY W USŁUGACH I CENACH
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.< br>Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub zawartości) w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek zmiany, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie Usługi.

CZĘŚĆ 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem Witryny. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i mogą zostać zwrócone lub wymienione wyłącznie zgodnie z naszymi zasadami zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej przedstawić kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że odwzorowanie kolorów Twojego monitora komputerowego będzie dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy obowiązku, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące dowolnego produktu lub usługi złożone na tej stronie są nieważne, jeśli są zabronione.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie będzie zgodna z Twoimi oczekiwaniami lub że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.

CZĘŚĆ 6 - DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany każdego złożonego u nas zamówienia w celu odmowy. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub pod tym samym kontem klienta, tą samą kartą kredytową i/lub zamówienia przy użyciu tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku, gdy zmienimy lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego uznania wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się zapewnić aktualny, kompletny i dokładny zakup oraz podać informacje o koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie.Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą, jeśli to konieczne.

Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce zwrotów.< br>
ROZDZIAŁ 7 — NARZĘDZIA OPCJONALNE
Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie mamy kontroli, kontroli ani danych wejściowych.
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że my zapewniać dostęp do takich narzędzi „tak jak są” i „w miarę dostępności” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub w związku z korzystaniem przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Wszelkie korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko i według własnego uznania i musisz upewnić się, że znają i zgadzają się z warunkami, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.
Możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem witryny (w tym udostępnianie nowych narzędzi) w przyszłości i źródłach). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają również niniejszym Warunkom świadczenia usług.

CZĘŚĆ 8 — LINKI DO OSÓB TRZECICH
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały w tym strony trzecie.
Linki stron trzecich w tej witrynie mogą kierować użytkownika do witryn stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie udzielamy żadnej gwarancji, odpowiedzialności ani odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe jakiejkolwiek strony trzeciej ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi jakiejkolwiek strony trzeciej.
My nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji związanych z witrynami osób trzecich. Prosimy o uważne przeczytanie i zrozumienie zasad i praktyk stron trzecich przed zawarciem transakcji. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.


t20> CZĘŚĆ 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA
Jeśli wyślesz określone Zgłoszenia na naszą prośbę (np. zgłoszenia do konkursu) lub bez naszej prośby , wysyłać Ci kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, zarówno online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie „Komentarze”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, przejrzeć wszelkie przesłane przez Ciebie komentarze nam edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku. Nie jesteśmy i nie jesteśmy zobowiązani (1) do zachowania poufności wszelkich komentarzy; (2) zapłacić odszkodowanie za wszelkie uwagi; lub (3) w celu odpowiedzi na wszelkie komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, zniesławiające, pornograficzne, nieprzyzwoite lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki świadczenia usług.
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub majątkowych. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani też zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej.Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod inne osoby lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy.Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze, które zamieszczasz i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze opublikowane przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią.

CZĘŚĆ 10 - DANE OSOBOWE
Przesyłanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu będzie regulowane zgodnie z naszą polityką prywatności. Aby zapoznać się z naszą polityką prywatności.

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA
Od czasu do czasu w naszej witrynie lub w Usłudze mogą pojawiać się informacje zawierające błędy typograficzne, Nieścisłości lub pominięcia mogą obejmować opisy produktów, ceny, promocje, oferty, opłaty za wysyłkę produktów, czasy tranzytu i dostępność. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).
Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania jakichkolwiek informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia nie może być stosowana w Usłudze ani na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej w celu wskazania, że ​​jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 - UŻYWANIE ZABRONIONE
Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych do wykonania lub udziału w jakimkolwiek bezprawnym działaniu; (c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub rozporządzeń lokalnych; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, zniesławiania, poniżania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) dostarczania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłać ani przesyłać wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub dowolnej powiązanej witryny, innych witryn lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) spam, phishing, pharm, udawanie, pająk, crawl lub scraping; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu ingerowania lub obchodzenia funkcji bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

SEKCJA 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać z korzystania z usługi będą dokładne lub niezawodne.
Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia.
Wyraźnie zgadzasz się, że Twoje użycie lub niemożność korzystania z usługi odbywa się na własne ryzyko.Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem Usługi są (z wyjątkiem wyraźnie określonych przez nas) dostarczane „tak jak są” i „w miarę dostępności” do użytku, bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków jakiegokolwiek rodzaju. lub dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki wartości handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszalności
Hero-aid-mall, nasi dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, W żadnym wypadku nie agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy ponoszą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi utracone korzyści, utracone przychodów, utraconych oszczędności, utraty danych, kosztów wymiany lub podobnych szkód, niezależnie od tego, czy są one oparte na c umowy, deliktu (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub innej, wynikającej z korzystania przez Ciebie z dowolnej usługi lub produktów zakupionych za pomocą usługi lub z jakichkolwiek innych roszczeń w jakikolwiek sposób związanych z korzystaniem z usługi lub dowolnego produktu, w tym , ale nie ograniczając się do błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostaniesz o tym poinformowany możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, nasza odpowiedzialność w takich stanach lub jurysdykcjach jest ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

CZĘŚĆ 14 - WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zgadzasz się zabezpieczyć hero-aid-mall i naszą firmę macierzystą, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, partnerów, członków kierownictwa, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników nieszkodliwe od wszelkich roszczeń lub wniosków, w tym uzasadnionych opłat adwokackich, wysuwanych przez jakąkolwiek stronę trzecią wynikających lub wynikających z naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, do których zostały one włączone przez odniesienie, lub naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek prawa lub prawa osoby trzeciej.

CZĘŚĆ 15 - ROZDZIELNOŚĆ
W przypadku, gdy jakiekolwiek świadczenie tej Usługi jeśli zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków świadczenia usług, takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność innych innych postanowień.

PUNKT 16 - ROZWIĄZANIE
Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania pozostają w mocy dla wszystkich celów. po rozwiązaniu niniejszej umowy.< br>Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do czasu ich rozwiązania przez Ciebie lub nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub przestajesz korzystać z naszej witryny.
Jeśli według naszego wyłącznego uznania zawiedziesz lub podejrzewamy, że nie spełnił któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do dnia rozwiązania włącznie; i/lub może w konsekwencji odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

CZĘŚĆ 17 ​​- CAŁA UMOWA
Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub takiego postanowienia
Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub zasady firmy opublikowane przez nas na tej stronie lub w związku z Usługą stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszystkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustnie lub pisemnie między Tobą a nami (w tym między innymi wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie powinny być interpretowane przeciwko autorowi.

br> CZĘŚĆ 18 - ZMIANY WARUNKÓW USŁUGI
Najnowszą wersję Warunków świadczenia usług można wyświetlić w dowolnym momencie na tej stronie
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

CZĘŚĆ 19 - DANE KONTAKTOWE
Zapytania o Warunkach świadczenia usług należy przesłać do nas na adres support@hereourdeals.com.

.

Zawsze darmowa wysyłka!

Wszystkie ceny zawierają koszty wysyłki dla klientów z Holandii i Belgii!

Niedobrze? Zwrot pieniędzy!

Nie jesteś zadowolony z zakupu? Nie martw się, po prostu zwrócimy Ci pieniądze!

7 dni obsługi klienta

Czy masz pytania dotyczące swojego zamówienia? Nie martw się, nasza obsługa klienta jest dostępna codziennie!

100% bezpieczna płatność

Z iDeal za pośrednictwem własnego banku, VISA, Mastercard, American Express lub zapłać później przez Klarna!